Produkty

od nás, pre vás

Výrobky sú určené na pečenie vo všetkých druhoch pekárenských pecí,
s možnosťou pečenia aj v domácich spotrebičoch.